Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Projekt pn.: „Innowacyjne formy kształcenia drogą do wykształcenia”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Informacje!!!

Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie” informuje, że od 1 grudnia 2010 r. będą przyjmowane zgłoszenia osób do projektu „Innowacyjne formy kształcenia drogą do wykształcenia”.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o dokonanie zapisu w jak najszybszym terminie

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Prawno – Finansowej, przy ul. Leśnej 1 A w Czernikowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 oraz dodatkowo w Biurze Projektu (Zespół Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1) w terminach zjazdów szkoły dla dorosłych (4, 11, 12 i 18 grudnia br.).

Niezbędne formularze można pobrać klikając na poniższe odnośniki oraz w miejscu ich przyjmowania.

 

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com