Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Projekt dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników!!!

Tytuł projektu:
„Szkolenia i doradztwo dla firm z kujawsko-pomorskiego odpowiedzią na kryzys”

Czas realizacji:
lipiec 2010 - kwiecień 2011

Obszar realizacji:
województwo kujawsko-pomorskie

Projekt ma charakter szkoleniowy i jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

Zadanie będzie realizowane w ramach działania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Wartość projektu to 210 555,00 zł, z czego 169 872,95 zł stanowi dotacja ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 40 682,05 zł będzie stanowił wkład przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano szereg działań skierowanych do firm z terenu województwa kujawsko - pomorskiego, które dostrzegają potrzebę inwestowania w szkolenia pracownicze oraz są zainteresowane szeroko pojętym doradztwem.

Projekt zakłada częściowe sfinansowanie przedsiębiorcom kosztów rozmaitych szkoleń tematycznych oraz porad specjalistycznych, dotyczących ich działalności

Planowane szkolenia dla pracowników i kierowników dotyczą następujących obszarów tematycznych:

  1. „Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe” - zajęcia dla 15 osób trwające 16h (2 dni);
  2. „Zasady ewidencji księgowej według ustawy o rachunkowości oraz zastosowanie MSR/MSSF” - szkolenie dla 20 pracowników księgowych, przewidziane na 2 dni (16h);
  3. „Prawne aspekty kontraktów międzynarodowych” - szkolenie 3 - dniowe (20h) dla kadry zarządzającej oraz menedżerów (20 os.);
  4. „Menedżer sprzedaży. Skuteczność w czasie kryzysu” - zajęcia dla 20 pracowników marketingowych trwające 3 dni (22h);
  5. „Pomoc publiczna - zastosowanie przepisów wspólnotowych i polskich” - szkolenie 2 - dniowe (16h) dla służb finansowych i kadry zarządzającej (15 os.);
  6. „Key Account Management (KAM)” - szkolenie z zakresu zarządzania dla 15 osób (2 dni szkoleniowe).

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, w terminach i miejscach dostosowanych do potrzeb uczestników. Tego typu szkolenia na rynku komercyjnym są bardzo drogie, jednak dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych ich wartość będzie symboliczna: od 100 do 200 zł za osobę oddelegowaną na szkolenie. Oprócz szkoleń będzie prowadzone doradztwo dla firm z zakresu finansów, ekonomii, prawa podatkowego, pomocy publicznej, zarządzania firmą i współpracy międzynarodowej.

Koszt porad będzie w 50% finansowany ze środków unijnych.

W chwili obecnej jest prowadzona akcja promocyjna projektu.

Od września 2010 r. rozpocznie się rekrutacja na szkolenia oraz będzie realizowane doradztwo!!!

W przypadku pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z kadrą zarządzającą:

Andrejus Sivickis tel. 517 337 951
Daniel świdurski tel. 504 102 366

Serdecznie zachęcamy wszystkich przedsiębiorców
i ich pracowników do udziału w projekcie!!!


 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com