Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU!

W dniu 15 grudnia 2010 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Własna firma szansą na sukces”. 36 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazanych do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną. Warunkiem zakwalifikowania Kandydata na Uczestnika Projektu do dalszego etapu rekrutacji, tj. prezentacji ustnej pomysłu na biznes, było uzyskanie minimum 6 punktów z oceny merytorycznej formularza. 3 osoby nie uzyskały minimum punktowego, w związku z czym nie zostały zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. 32 osoby wzięły 9 grudnia udział w teście predyspozycji zawodowych, a następnie 29 osób w dniach 13 i 15 grudnia w rozmowach kwalifikacyjnych. Kilka osób w trakcie rekrutacji zrezygnowało z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie.

Poniżej zamieszczamy dwie listy rankingowe (osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo) z nazwiskami kandydatów oraz punktacją uzyskaną z dwóch etapów rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem do projektu powinno zostać zakwalifikowanych 27 osób, jednak z uwagi na fakt, iż chętnych do udziału w przedsięwzięciu jest tylko 29, zespół zarządzający projektem podjął decyzję o przyjęciu wszystkich osób, które pozytywnie przeszły zarówno pierwszy, jak i drugi etap rekrutacji.

Do końca grudnia planuje się podpisanie umów z uczestnikami projektu, a następnie od stycznia rozpoczną się szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwo.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zakwalifikowanym do projektu i życzymy wytrwałości i zaangażowania we wszystkie działania podejmowane na drodze do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

O terminach i warunkach podpisania umowy na wsparcie szkoleniowo-doradcze, zostaną Państwo poinformowani przez pracowników Biura Projektu.


Projekt pn.: „Własna firma szansą na sukces” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com