Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


INFORMACJA O WSTĘPNYCH WYNIKACH NABORU!

W dniu 19 listopada 2010 r. zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony w ramach projektu „Własna firma szansą na sukces”.

W wyznaczonym terminie do Biura Projektu wpłynęło 37 formularzy, przy czym 1 aplikacja została wycofana na wniosek osoby składającej. Pozostałe formularze oceniono pod kątem formalnym, a następnie przekazano do oceny merytorycznej, która zostanie zakończona najpóźniej w dniu 3 grudnia (piątek).

Osoby których wnioski uzyskają przynajmniej 6 punktów z oceny merytorycznej, zostaną zaproszone na test predyspozycji zawodowych, a następnie rozmowę ws. pomysłu na biznes. Planowany termin testów predyspozycji to 9 i 10 grudnia 2010 r. Z kolei rozmowy będą prowadzone w dniach od 13 do 18 grudnia br. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 20 grudnia br.

UWAGA: Dokładne terminy testów predyspozycji oraz rozmów z Komisją Rekrutacyjną, zostaną ustalone telefonicznie po zakończeniu oceny merytorycznej.


Projekt pn.: „Własna firma szansą na sukces” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com