Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


UWAGA!!!

Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie” informuje, iż nabór uczestniczek i uczestników projektu „Własna firma szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zostaje przedłużony do dnia 19 listopada 2010 r.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście, kurierem lub pocztą, wyłącznie w Biurze projektu znajdującym się w Czernikowie pod adresem ul. Leśna 1A, 87-640 Czernikowo.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Ponadto informujemy, że dokonano zmiany Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu w § 3 pkt 1. Zmianie uległ okres, przez jaki Kandydat na Uczestnika Projektu musi być zameldowany na obszarze realizacji projektu.

Kliknij tutaj, aby pobrać zmieniony regulamin


Projekt pn.: „Własna firma szansą na sukces” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com