Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u

Ramowy plan dwuletniej szkoły policealnej - technik prac biurowych
Przedmiot Liczba godzin
1 Podstawy ekonomii 27
1 Wprowadzenie 3
2 Podstawy mikroekonomii 10
3 Podstawy makroekonomii 14
2 Ekonomika przedsiębiorstw 82
1 Struktura jednostki organizacyjnej 6
2 Działalność jednostki gospodarczej 8
3 Zasoby kapitałowe. System finansowy przedsiębiorstwa 36
4 Działalność marketingowa. Badania rynku 20
5 Polityka kadrowa jednostki gospodarczej 12
3 Elementy prawa 24
1 Wprowadzenie 2
2 Prawo cywilne 4
3 Prawo gospodarcze 4
4 Prawo finansowe 3
5 Prawo administracyjne 5
6 Prawo pracy 4
7 Etyka 2
4 Organizacja pracy biurowej 165
1 Podstawy pracy biura 12
2 Organizacja pracy biura 18
3 Informacja w biurze 27
4 Obsługa interesantów 25
5 Organizacja pracy sekretariatu 25
6 Organizacja spotkań służbowych 27
7 ¦rodki techniczne pracy biurowej 31
5 Korespondencja biurowa 110
1 Dokumentacja biurowa 14
2 Zasada redagowania pism 16
3 Korespondencja osobowa 13
4 Korespondencja handlowa, finansowa, ubezpieczeniowa i transportowa 25
5 Korespondencja w sprawach administracyjnych 12
6 Zasady sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych 12
7 Dokumentacja zebrań i szkoleń 18
6 Informatyczna obsługa biura 192
1 Technika obsługi klawiatury komputera 24
2 Internet i poczta elektroniczna 13
3 System operacyjny 11
4 Edytor tekstu 40
5 Arkusz kalkulacyjny 36
6 Prezentacje multimedialne 22
7 Programy graficzne 24
8 Bazy danych 22
7 Język obcy zawodowy 41
1 Podstawy funkcjonowania jednostki organizacyjnej 9
2 Obsługa interesantów 18
3 Zasady sporządzania i prowadzenia korespondencji 14
8 Specjalizacja 59
1 Administracja samorządowa 59
Razem 700

Praktyka 4 tygodnie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com