Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Zespół Szkół w Czernikowie

Jeśli chcesz zdobyć średnie wykształcenie, ciekawy zawód
i poprawić swoją sytuacje na rynku pracy, skorzystaj z naszej oferty:

Od września 2009 roku
przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie
zostaną utworzone klasy dla osób dorosłych w formie zaocznej
(pierwszeństwo mają osoby po 45 roku życia):

  • 3 letnie Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej lub Gimnazjum
  • 2 letnie Liceum Ogólnokształcące po szkole zawodowej
  • 2 letnia Szkoła Policealna w zawodzie technik prac biurowych

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauką!

Ponadto oferujemy:

  • komplet podręczników i niezbędnych materiałów do wszystkich przedmiotów, poczęstunek w trakcie zajęć, część zajęć w formie e-learningu czyli nauka na odległość,
  • specjalistyczne kursy zawodowe wybrane przez uczestnika, kurs obsługi Internetu, naukę z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych,
  • możliwość zdania matury oraz egzaminu zawodowego,
  • opiekę nad Twoim dzieckiem w trakcie zajęć.

Ilość miejsc ograniczona!

Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 054 287 52 17
Gminne Centrum Informacji w Czernikowie, ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com